GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50007
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Takle, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasseflata ligg ca. 35 m o.h. Rotpunktet til vifta er 60 m o.h. Snitt i terrassen syner sorterte massar der sandfraksjonen dominerer stort. Truleg er massane noko grovare og har kanskje dårlegare sortering enn det snittet og kornfordelinga viser. Viftematerialet oppå terrassen er grovare og nærast usortert.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse