GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50009
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isranddelta bygd opp til ca. 50 m o.h. Erodert av elva slik at det er restar som ligg igjen på begge sider av dalen. På vestsida er et stort massetak som viser at materialet er godt sortert og lagdelt. Sand og grus er dei dominerande kornfraksjonane. Truleg tilsvarande massar på austsida av dalen. Kan vere finstoff i botnen. Det er elles nokre lågareliggande terrassar i dalen. Desse har truleg finstoff og leire under eit grovare topplag. Må undersøkast nærare. 2008: Massetaket er nedlagd og tilsådd. Det er fortsatt mulig å ta ut massar til lokalt bruk her, men mykje er nedbygd.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse