GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50011
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekke, Ytre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er bygd opp av sand, grus og stein. Truleg godt sortert materiale. Det er eit gamalt massetak i førekomsten. Store delar er lite aktuelle som sand-/grusressurs pga. konfliktar (kyrkje, gravplass, prestegard og veg).


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse