GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50013
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kringla
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei vifte avsett av Hellersgjelelva, pluss noko rasmateriale frå fjellet bak. Eit snitt nede ved vatnet syner sorterte og godt utvaska massar. Pakninga er laus. Jernutfelling. Steinane er lite runda, det tyder på kort transport. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse