GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50015
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tolloklia
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tre vifter på vestsida av elva. Truleg dårleg sortert. Korttransportert. Truleg høgt stein- og blokkinnhald. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse