GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50017
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fjordsdalen
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv/elvevifte med ein del skredmateriale over. Samansett av materiale frå sand til blokk der sand, grus og stein dominerer. Lite avrunda materiale. Truleg korttransporterte massar. Fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse