GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50019
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjelmene
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrestar etter isranddelta på begge sider av elva. Ein del massar er blitt utteken tidligare på vestsida.
Massane er bygd opp til ca. 60 m o.h. Snittet viser lagdelt og sortert materiale av sand, grus og stein med ein del blokk.
1993: En stor del av forekomsten på vestsiden er blitt fjernet ved veiutbygging.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse