GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50021
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Instefjord
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ein terasserest på austsida av elva.Ikkje snitt. Prøvegraving ga inntrykk av at dei er bygd opp av sand, grus og stein. Det er truleg meir finstoffhaldig materiale nede i avsetninga, særleg nær fjorden. I sjølve elvevifta i Instefjord er det og ein del sortert sand, grus og stein, men inntrykket er at det er kort ned til finstoff fleire stader.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse