GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50023
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skredkollen
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Større breelv/elvevifte med ein del skredmateriale. Rotpunktet ligg ca. 60 m o.h. Eit snitt i vifta syner mindre godt sorterte massar der grov sand og grus dominerer. Det er og stort innhald av stein, samt noko blokk. Materialet er heller kanta, truleg korttransportert. Det er ei ekstra fin form på vifta så det bør vurderast om ho er verneverdig.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse