GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50029
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppedal, Indre
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er eit relativt stort isranddelta. Toppflata ligg 64 m o.h. Dette nivået representerer marin grense i området. Det er fleire lågare terrassenivå i deltaet. Eit lite massetak i vestenden av avsetninga. Snittet syner sorterte massar, mykje sand, ein del grus og litt stein. Det kan vere lommer (bakevjer) med finstoff, helst i vestre del av førekomsten. Massar kan takast ut til lokale føremål, men det vil kome i konflikt med jordbruksinteressar og bygningar.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse