GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50031
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalsland
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tre mindre avsetningar ca. 1 km oppe i dalen, og ein større, smal avsetning langs dalsida på austsida av elva. Denne har truleg vore samanhengande med israndavsetninga på andre sida av elva, i og med at toppflatene ligg i same høgdenivå. Fleire mindre snitt syner sortert sand, grus og stein. Det ligg truleg relativ mektig morene lengre oppe i dalen, spesielt på austsida av elva.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse