PUKKDATABASEN

Typeområde 50037
Gulen (4635) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haveland
(Sist oppdatert 06.jun.1984)

Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lys, granittisk gneis prøvetatt i vegskjæring på Nes som stikker ut i Nordgulfjorden. Middels- til finkornet granittisk gneis med amfibolittlag i cm/mm-skala. Vertikalt foliasjonsplan med retning øst/vest. Middels oppsprekking, med hovedsprekkeplan vertikalt og retning nord/sør. Antydning til benkning i 10cm/2m-skala. Dette gir samlet inntrykk av "sukkerbitoppsprekking". Ubetydelig overdekning.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse