GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50043
Hyllestad (4637) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Indrefjord
(Sist oppdatert 03.sep.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er bygd opp av 5 små, avskilte avsetningar, derav ein svært liten terrasse og 4 vifter. Snitt i eine vifta syner dårleg sorterte massar. Truleg sortert sand/grus i terrassen. Lokal fyllmasseressurs. Området er også dels nedbygd.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse