GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50059
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brekken
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin breelvterrasse med toppflate 55-65 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt, men mindre blotningar ved vegen viser hovudsakleg sortert og lagdelt sand og grus med ein del stein i dei øvste laga.
1993: Det har vært tatt ut noe masser nede ved veien. Området er utplanert og ført tilbake til dyrkajord.
Et ca 5m høyt snitt i kanten av jordet, viser godt sortert og lagdelt sand og grus med ca 50% sand og 50% grus.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse