GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50065
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Østerbø
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei frontavsetning som er gjennomskore av elva. Det er truleg ein fjellterskel nedi avsetninga. Nord for elva er det lagdelt og sortert sand, grus og stein. I denne delen blir det for tida teke ut ein del massar. Sør for elva viser eit snitt lagdelt sand og finsand. Grunna fjellterskelen er det truleg lite uttakbare massar på sørsida. I elvevifta ved Østerbø er det truleg ein del brukande sand-/grusmateriale.
1993: Det er fremdeles sporadiske uttak i massetaket. Det er store mektigheter av sand, grus og stein i dette området. Avgrensing av forekomsten er usikker og den bør undersøkes nærmere. Det kan være en aktuell resurs for uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse