GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50069
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førde
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse, avsett av Fjordselva. Toppflate 70 m o.h. Utteke ein del massar til vegmasse. Snittet viser sorterte massar av sand, grus og stein, pluss enkelte blokker. I sør er materialet i terrassen svært grovt. Fjellet stikk også fram fleire stader. Truleg størst mengde i nordenden av avsetninga.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse