GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50071
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ysterbø
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På begge sider av dalen er det mindre terrasserestar etter materiale som har vore avsett i eit høgare havnivå. Eit mindre massetak på sørsida av dalen viser lagdelt og godt sortert sand og grus med ein del stein. 8-10 m nedi snittet er det 1-2 m tjukt lag med marine finsediment. Aust for desse terrasserestane er det svært grovt elvemateriale i dalbotnen. Gardane vest for avsetninga ligg på fleire terrassenivå. Under 1-2 m med grovt elvemateriale er det marine sediment. Det er såleis lite aktuelt for uttak. 2008: terrasserestane kan vere viktig for lokale uttak.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse