GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50081
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mjølsvik
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isranddelta, med noko skrånande overflate mot fjorden (110-85 m o.h.). Massar på begge sider av elva, med det meste på vestsida. Massetak. Snittet viser sorterte massar i skrålag. Kornfraksjonane fell hovudsakleg innafor sand og grus. Der er og ein del stein-blokk. Det er ein del ras-/skredmateriale nærast dalsidene. Stor og viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse