GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50083
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ortnevik
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor israndavsetning som er gjennomskoren av elva. Avsetninga har ryggform. Massane ligg opp til 145 m o.h. på begge sider av dalen. Markert terrassenivå ca. 75-80 m o.h. Området som ikkje er oppdyrka er dekt av blokker. Ikkje snitt, men i visse parti har materialet morenepreg. Førekomsten bør undersøkast nærare med omsyn på materialsamansetning. Truleg store mengder materiale.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse