GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50087
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lavik
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte som er terrassert og erodert. Ikkje gode snitt. Materialet er sortert sand og grus med ein del stein. Det kan vere finstoff nær fjell. Det er og mindre mengder sand/grus nord for elva som ikkje er teke med i utrekninga av areal og volum. Grunna nedbyggjing er store delar av førekomsten lite aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse