GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50101
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vadheim
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten har tre terrassenivå: 45, 25 og 10 m o.h. Ikkje snitt, men massane er truleg sortert sand, grus og stein. Det kan vere finstoff i botnen nærast fjorden.
1993: I et snitt i bunnen av terassen i den østlige delen ble det observert minst 2-3m silt/finsand. 2007: Sjølv om noko massar kan takast ut i bakkant av bebyggelsen, gjer bygningar og beitemark at førekomsten blir vurdet som lite viktig.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse