GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50105
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jyttegroa
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er bygd opp av både sorterte terrassemassar og dårleg sorterte skredmassar. Skredmaterialet ligg til dels oppå terrassemassar. Utteke masse i sørenden av førekomsten. Snittet viser eit topplag av grove, svakt sorterte massar over finare, sorterte massar. Mykje av førekomsten må karakteriserast som fyllmasseressurs.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse