GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50119
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høyanger
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveterrasse med toppflate 10-15 m o.h. Nokre mindre snitt viser sortert sand og grus. Vegvesenet opplyser at dei øvste laga av terrassen inneheld svært grov grus med mykje blokker (40-50 cm i diameter). Finare massar under. Førekomsten er nedbygd av bustader.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse