STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50125
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hestfossen
(Sist oppdatert 12.aug.1993)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tipp Hestfossen (omfattar tunnel mot Tverrvatn, Årsdalsvatn og overføringstunnel mot Stordalen fram til Fridalsvatn). Massar teke ut til vegbygging. Veg fram.
1993: Noe masser er tatt ut for en god tid tilbake. 2007: Kan ha betydning til enkle lokale formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse