GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50143
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kyrkjestoda
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mindre mengder av godt sortert og lagdelt sand og grus med ein del stein. På nordaustsida av elva er det tidlegare teke ut sand og grus som er brukt m.a. til betong. I dag er det eit mindre massetak på sørvestsida av elva.
1993: Massetaket på sørvestsida er nedlagt. 2008:Den nordlige delen er nedbygd, den sørvestre delen er oppdyrket.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse