GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50145
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjordal Sør
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mektig lateralavsetning med svakt lagdelt og heller dårleg sortert materiale i dei øvste 5-10 m. Under har materialet meir morenepreg. I visse parti er det godt sorterte massar som er blitt brukt til betong. I heile dalsida ligg desse massane. Det må nærare undersøkingar til for å finne ut om massane er brukande til uttak. For tida går noko masse til betong og ein del til jordbetring på myrane.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse