GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50147
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Osland
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv-/elvevifte med sortert sand-/grusmateriale. Tidlegare vart det teke ut støypesand på gnr. 22 bnr. 2. I visse parti finst det og støypesand på gnr. 22 bnr. 1. For tida drives det berre sporadisk ut massar på eit felles massetak ved rotpunktet til vifta. Massane går til vedlikehald av vegane. Det er ikkje interesse for å ta ut massane på sjølve gardane. Nærare fjorden ligg sand-/grusmateriale over meir finstoffhaldige marine sediment.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse