GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50151
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Norvik
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Heile bygda på Nordvik ligg på eit sand-/grusdelta som er bygd opp til eit tidlegare havnivå ved utlaupet av Ytreviksdalen. Materialet er godt sortert og lagdelt der sand og grus dominerer. Ved rotpunktet er det mykje stein og blokk i overflata. Nærmare sjøen er det truleg ein del finmateriale i avsetninga. Elvane har ravinert og erodert avsetninga. Berre eit mindre uttak av massane på gardsbruket 26/2. 2007: Ein god del av førekomsten er bandlagt av dyrkamark og bygningar.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse