GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50159
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Strand
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vifteforma avsetning delt i to av Strandselva. Materialet er sortert og lagdelt. Laga fell ned mot fjorden. Sand og grus dominerer under eit grovt topplag med stein, blokk, grus og sand. Materialet er korttransportert. Gneis dominerer.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse