GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50163
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dyrdal
(Sist oppdatert 11.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Restar etter eit breelvdelta. Opp til 8 m sortert og lagdelt sand, grus og stein oppå fjell eller morene. Sand og grus dominerer. Mindre massetak med sporadisk uttak, truleg til lokalt bruk. Det er berre mindre mengder materiale att. Massane høver truleg godt til vegfylling.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse