GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50167
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tenne
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte som seinare er blitt terrassert. Massane er truleg avsett av Sleipa og er bygd opp til ca. 130 m o.h. Eit mindre massetak. Snitta viser sorterte og lagdelte massar av sand, grus og stein. Noko blokk, særleg i overflata.
I tilegg til forekomsten som er avgrenset på kartet, ligger elveavsetninger på siden av denne og videre ned mot sjøen. Disse massene er grovere og dårligere sortert, men egner seg for knusing.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse