GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50169
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Brufloten
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta, med skredmateriale over delar av avsetninga. Truleg avsett av Breifossa. Toppflate ca. 90 m o.h. Snittet i massetaket syner sorterte massar av hovudsakleg sand og grus. Truleg blir massane grovare mot elva. Finstoff i botnen.
1993:På siden av deltaet og nedenfor mot sjøen ligger sortert elvemateriale. Materialet er grovere og dårligere sortert, men egner seg for knusing. 2008: Skrålag med sand og grus. Det blri dreve i 3 nivå med ein samla høgde på ca. 40 meter.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse