GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50171
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fretheim
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta med toppflate 80-85 m o.h. Terassert med ei tydeleg terrasse ved 20-25 m o.h. Ikkje gode snitt, men eit mindre snitt viser sortert sand, grus og stein. Truleg finstoff i botnen. Oppå avsetninga ligg store blokkar som er rasa ut. Bergartsmaterialet ser ut til å vere hovudsakleg fyllitt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse