GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50173
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Valsvik, Framfjord
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vestre del av eit breelvdelta som seinare er blitt terrassert av elva. Ikkje snitt, men prøvegraving ga inntrykk av at materialet var sortert sand, grus og stein. Truleg finstoff i botnen. Grovt skredmateriale over avsetninga i sør.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse