GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50177
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sylvarnes
(Sist oppdatert 03.jul.1980)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tre avsetningar bygd opp av breelvmateriale. Få gode snitt, men prøvegraving ga inntrykk av sortert sand-/grusmateriale med ein del stein. Avsetninga lengst sør er lagdelt. Ein del blokk i overflata.
1993: Forekomsten ble ikke befart. 2008: Førekomsten vart ikkje undersøkt


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse