GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50179
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Finnabotnen
(Sist oppdatert 03.jul.1980)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta med toppflate 80-100 m o.h. Terrassenivå i avsetninga ved ca. 65 m o.h. Ikkje gode snitt. Inneheld truleg sortert sand og grus med noko stein. I botnen er det silt og leir. Bør nærare undersøkast. Blokk i overflata. Fallprøve viser dårleg kvalitet med omsyn på slitestyrke.
1993: Forekomsten ble ikke befart. 2008: Førekomsten vart ikkje undersøkt.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse