GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50181
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikøyri
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning. Ein del av avsetninga er dekka av marine sediment. Det er difor vanskeleg å få oversikt over storleiken før det blir gjort vidare undersøkingar med t.d. boringar og seismikk. Materialet er lagdelt og sortert sand og grus med noko stein. Truleg finstoff mot botnen. Stort fyllittinnhald i materialet. To mindre massetak der begge blir rekna som tilnærma uttømde.
1993: Det er nå 4 massetak i forekomsten. 2008: Det verker som det er liten aktivitet i alle dei 4 massetaka. Til tross for konfliktar med jordbruk, kan det være mogleg å ta ut noko massar til lokalt bruk og tilbakeføre areal til jordbruk.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse