GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50183
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hopperstad
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrassert breelvdelta som er delt opp i tre avsetningar. Materialet er sortert og lagdelt sand, grus og stein, med truleg ein del finmateriale i botnen i nordlege delen av avsetninga. Bør nærmare undersøkast. Fallprøve av materiale viser dårleg kvalitet med omsyn på slitestyrke. Ikkje massetak. Jordbruksland. Terrassen nordvest for avsetninga inneheld mykje finmateriale. Grunna arealkonfliktar med jordbruk og sannsynllig dårleg kvalitet på massane, blir førekosmten vurdert som mindre viktig.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse