GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50185
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Seim
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Rest etter ei tidlegare marin terrasse. Sortert og lagdelt sand- og grusmateriale i overflata. Truleg meir finstoff vidare nedover i avsetninga. Bør nærare undersøkast.
1993: Også mindre terasserester på høyere nivå ved Lesdalen, Stopledalen og Fesevollen, som sansynligvis inneholder sand og grus.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse