GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50187
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stadheim, Neipa
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrasserest av eit delta som har vore oppbygd til eit tidlegare havnivå. Inneheld lagdelt og sortert sand-, grus- og steinmateriale. I botnen er det dominans av finsand og kanskje finare materiale. Stor prosent fyllitt. Fallprøven viser svakt materiale med omsyn på slik styrke. Stor avsetning.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse