GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50189
Vik (4639) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Røyrvik
(Sist oppdatert 12.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Erosjonsrest etter ei breelvvifte som har vore oppbygd til tidlegare havnivå (ca. 75 m o.h.). Materialet i avsetninga er dominert av sand og grus med ein del stein. Materialet har medels god til dårleg sorteringsgrad. Nedre delar av avsetninga er dekka av stein og blokk som er lagt opp av Røyrvikelva.
1993: Det meste av forekomsten er utdrevet. Flere fjellblotninger sees oppetter skråningen. Mye stor stein og blokk ligger igjen. På nedsiden av vegen er det bossplass på forekomsten.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse