GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50227
Høyanger (4638) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nessane
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mest massar på austsida av elva. Fleire terrassenivå, det høgaste ca. 70 m o.h. Mindre blotningar gir inntrykk av lagdelte massar av sand, grus og stein med noko blokk. Ein fjellnabb stikk fram ved Gjerde. Ned mot fjorden kjem fjellet tydeleg fram. Veglaboratoriet opplyser at det ligg leirblanda sand og silt i botnen.
1991: Snitt ved veien viser at materialet inneholder sand og finsand. 2007: Førekomsten er nedbygd og oppdyrka.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse