GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50233
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jorddal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta/elvevifte som ligger i munningen av Jordalen. Sand, grus og stein dominerer, men også store blokker ligger begravet i massene, og på toppen av avsetningen. Sorterte skrålag, grovere lag mot toppen. Noe av materialet er brukt til lokal vegbygging og det er i den forbindelse åpnet et større snitt på sørsiden av Jordalselva. Avsetningen på sørsien er ikke bebygd, mens nordsiden er benyttet til jordbruk, bosetning og turisme (hytter).


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse