GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50237
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Offersteinsvollen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med toppflater på 30-40 m.o.h. Noe masser er tatt ut rundt skytebane, nå oppdyrket. Lagdelt sand og grus. Lagene kiler ut oppover mot Øygardene. Antar at det er en forholdsvis liten mektighet. Det aller meste av forekomstens overflate er benyttet til jordbruksformål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse