GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50239
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Våtvik
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sannsynligvis restene etter randås. Alle kornstørrelser er representert i massene (droppstein?). Massetaket på denne siden, nr. 2, inneholder grovere masser enn massetak nr. 1 på Våtevik gård. I nord grenser avsetningen mot en fjellterskel og en svært grov ur. På toppen, ca. kote 55-65, ligger stedvis et finsandlag med opptil flere meters tykkelse. Volumet gjør at forekosmten kan være av interesse, tross mulige arealkonflikter.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse