GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50241
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Horpedal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Deltavifte med utspring i toppdelen. Tydelig sterk strøm da lagene er grove og tette på toppen. Lagene kiler noe ut lengre ned i massene. Grusig sand dominerer snittet. Kort vei til nærmeste avtaker, Sogndal-Fjærland vei. Avsetning sør for elven svært bratt med toppflate på ca. kote 75-80. Nordre avsetning er atskillig større og strekker seg opp til ca. 200 m. Over kanten hvor Hopedal gård ligger er det gravd 7 m under toppflaten i lagdelte løsmasser uten å komme til fjell.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse