STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50243
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvanngroflatane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Steintipp ved Fjærlandstunnelen lagt opp i forbindelse med tunneldriften. Mesteparten av materialet er brukt opp ved registreringsdato, men en flate på hovedveisnivå ligger igjen. Vegvesenet har i dag pukk- og singelforedling på området. Tidligere har det også vært asfalt-/oljegrusproduksjon her. 2008: Lite masse igjen, forekomsten anses lite viktig.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse