GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50245
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Heimastølen
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvdelta beliggende i enden av Tverrdalen på nordre side av nåværende Tverrdalselva. Tydelige skrålag ut mot hoveddalen. Ligger an mot silt-/leirkropp i nord, mot vest er den begrenset av fjell i dagen rundt kote 75. Grunnvannsstand i myrer i ravineringene. Grus, sand og steinfraksjonen dominerer. Tre massetak i forekomsten, ingen i permanent drift. Søndre del av forekomsten brukes til beiteland, en del også nydyrket til forproduksjon. Forekomsten er interessant med tanke på tilgjengelighet. Sand og grusfraksjonen dominerer. Noe jernutfelling.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse