GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50247
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flåtane
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning. Sand, grus og stein dominerer. Ligger an mot silt-/leirkropp i nord, begrenset av elv i vest og fjellside i øst. Den øvre delen av forekomsten, Flåtane, har finstofflag mellom grovere lag, slik at man har hengende grunnvannsspeil. Fra dalen gjennom og nedover virker forekomsten mer homogen. Her har det muligens vært sammenheng med Tverrdalsavsetningen tidligere. Hele avsetningen er dekket av beitemark, kulturmark og bebyggelse. Toppflaten skråner fra 70-45 m o.h. med hovedterrasse rundt 50 m.o.h. Begrenset mektighet mot mer finkornet materiale.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse