GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50251
Sogndal (4640) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Indre Ese
(Sist oppdatert 29.aug.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terrassar på begge sider av Eseelva. Toppflatene ca. 15-20 m o.h. Under eit grovt topplag med grus og stein er det sortert og lagdelt sand og grus med ein del stein. Truleg ein del finstoff nedi avsetninga nærast fjorden. Avsetninga bør nærare undersøkjast. 2008: Avsetjinga er oppdyrka og delvis nedbygd, men nokre stader kan masse takast ut.

Bilder
1. Forekomsten sett fra nord


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse